Cerere pentru Cazier judiciar

Certificatul de cazier judiciar/adeverinţa de cazier judiciar se solicită personal sau prin împuternicit cu procură specială.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu