Cerere pentru Eliberarea certificatului de cetățenie română minorilor (pentru cererile de redobândire depuse ulterior dobândirii cetățeniei române de către părinți)

  • documentul de identitate românesc al părintelui (pașaportul/cartea de identitate/certificatul de cetăţenie română) (în termen de valabilitate);
  • certificatul de naștere al copilului minor, cu traducere legalizată, dacă este cazul;
  • două fotografii color identice ale minorului, de dată recentă, format 3,5 x 4,5 cm;
  • originalul înştiinţării scrise ANC cu privire la dobândirea cetăţeniei române de către minor, împreună cu plicul pe care se află ştampila poştei (dacă sunteţi în posesia lor)
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu