Cerere pentru Eliberarea certificatului de cetățenie română minorilor (pentru cererile de redobândire depuse ulterior dobândirii cetățeniei române de către părinți)

Cererea de eliberare a certificatului de cetăţenie română se formulează de către părintele, cetăţean român, care a depus cererea de dobândire a cetăţeniei române pentru minor în temeiul art. 9 alin.5, art.10 alin.5 sau art.11 alin.2 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991

Nu este necesară prezenţa minorului.

În cazul în care copilul devine major în timpul procesului de soluţionare a cererii de dobândire a cetăţeniei române, acesta va depune jurământul de credinţă faţă de România.În acest scop, va trebui să completeze în nume propriu, pe www.econsulat.ro,  o cerere de Depunere a jurământului de credinţă faţă de România.  

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu