Cerere pentru Eliberarea certificatului de cetățenie română minorilor (pentru cererile de redobândire depuse ulterior dobândirii cetățeniei române de către părinți)

Părintele, cetăţean român, care a depus cererea de dobândire a cetăţeniei române pentru copilul minor în condiţiile art. 9 alin.5, art.10 alin.5 şi art.11 alin.2 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, se va prezenta la misiunea diplomatică/oficiul consular, cu actele necesare, pentru eliberarea certificatului de cetăţenie al minorului.

Nu este necesară prezenţa minorului! Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu