Cerere pentru Eliberarea certificatului de cetățenie română minorilor (pentru cererile de redobândire depuse ulterior dobândirii cetățeniei române de către părinți)

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest serviciu se prestează cu titlu gratuit.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu