Cerere pentru Eliberarea primei cărți de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate”, semnată de minor şi de unul dintre părinţi sau de către reprezentantul său legal (se completează la ghişeu);

b) documentul eliberat de autorităţile statului ori de alte instituţii din statul în care se află temporar solicitantul, din care să rezulte motivul pentru care nu se poate deplasa în ţară, împreună cu traducerea autorizată în limba română;

c) certificatul de naştere românesc, cu care se face dovada cetăţeniei române, original;

d) actele de identitate ale părinţilor sau cel al reprezentantului legal, original (carte de identitate/buletin de identitate, aflate în termen de valabilitate);

e) certificatul de căsătorie al părinţilor sau hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original;

f) patru fotografii color, identice, de dată recentă, pe fundal alb, 30 x 40 mm, cu o margine albă în partea de jos de 7 mm; 

g datele de identitate ale persoanei din România (eventual, o fotocopie a cărţii de identitate a acesteia) care va achita contravaloarea cărţii de identitate şi va prezenta, în original, documentul cu care părinţii fac dovada adresei de domiciliu din România.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu