Cerere pentru Eliberarea primei cărți de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Cererea de eliberare a primei cărţi de identitate prin intermediul misiunilor diplomatice/oficiilor consulare, se poate face numai în situația în care minorul nu se poate deplasa în ţară, din motive obiective (se află la studii, urmează un tratament care nu permite întreruperea acestuia, prestează o activitate care nu permite deplasarea în ţară ş.a.) iar părinţii pot face dovada domiciliului în România.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu