Cerere pentru Supralegalizarea de către consulat a sigiliilor şi semnăturilor de pe acte oficiale

  • Act de identitate sau document de călătorie/pașaport valabil.
  • Documentul a cărui supralegalizare se cere, să fie vizat în prealabil de Ministerul Afacerilor Externe al României (în cazul documentelor emise în România) sau de către din Ministerul Afacerilor Externe al statului care a eliberat actul.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu