Cerere pentru Supralegalizarea de către consulat a sigiliilor şi semnăturilor de pe acte oficiale

  • La ghișeu.
  • Prin poștă, cu suportarea de către dumneavoastră a cheltuielilor de transmitere a actului către/de către consulat și retur.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu