Cerere pentru Înregistrarea (oficierea) căsătoriei la misiunea diplomatică/ oficiul consular

Prin intermediul acestei aplicații, veți obține o programare pentru depunerea cererii de oficiere a căsătoriei. La prezentarea la ghișeu, la data programată, veți depune actele necesare, în original, veți semna declarația de căsătorie și celelalte formulare. Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria. Data căsătoriei va fi comunicată la ghișeu. 

Atenție! Certificatele prenupțiale au valabilitate de 14 zile de la data emiterii și trebuie să fie valabile la data căsătoriei. 

După oficierea căsătoriei, soților li se eliberează certificatul de căsătorie românesc.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu