Cerere pentru Pașaport simplu temporar pentru cetățeni români majori cu domiciliul în România (valabil 1 an)

Termen de eliberare

  • În situaţia în care persoana declară că nu doreşte să i se elibereze un paşaport simplu electronic, paşaportul simplu temporar se eliberează în termenul legal prevăzut pentru eliberarea paşaportului simplu electronic (15 zile în cazul cererilor depuse în România, 45 zile lucrătoare în cazul cererilor depuse în în statele membre UE/60 zile lucrătoare ân cazul cererilor depuse în statele terţe în raport cu UE).
  • În celelalte situaţii enumerate în secţiunea Condiţii, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare lucrătoare. 

Ridicarea paşaportului simplu temporar
Paşaportul simplu temporar se ridică de la consulatul unde a fost depusă cererea, de titular sau de persoana împuternicită de acesta printr-o procură specială.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu