Cerere pentru Acordarea cetățeniei române articol 8, indice 1

  • Paşaport în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată, sau un alt act de identitate;
  • Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ etc.) supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legalizată;
  • Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată;
  • Documente relevante din care să reiasă că solicitantul a contribuit în mod semnificativ la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti (în vederea elaborării punctului de vedere emis de misiunea diplomatică/oficiul consular cu privire la îndeplinirea condiţiei prevăzute de art.8, indice 1 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991).
  • Patru fotografii color, de dată recentă, 3,5cm x 4,5cm.

În situația în care solicitanții în temeiul art. 81 au copii minori, potriv. prev. art. 9 alin. (6) din Legea cetățeniei române, aceștia pot fi incluși în cererea părintelui de acordare a cetățeniei române, cu respectarea corespunzătoare a prev. art. 9 alin. (1) – (3) din aceeași Lege: 

  • Acordul celuilalt părinte privind acordarea cetăţeniei române pentru copii, dat prin declaraţie autentificată la notar/misiunea diplomatică/oficiul consular. Dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stat, este necesară apostila/supralegalizarea şi traducerea în limba română, legalizată;
  • Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dat prin declaraţie autentificată la notar/misiunea diplomatică/oficiul consular, în prezenţa unui părinte;
  • Certificate de naştere ale minorilor, supralegalizate/apostilate și cu traducere în limba română, legalizată;
  • Permisul de şedere pe teritoriul României al copilului minor, valabil la data cererii;
  • Patru fotografii color, de dată recentă, 3,5cm x 4,5cm, ale copiilor minori incluşi în cerere.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu