Cerere pentru Verificarea în registrele notariale CNARNN

Verificarea în registrele notariale CNARNN a documentelor cu incidență notarială (procuri, declarații, testamente, etc.).
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu