Cerere pentru Eliberarea duplicatului certificatului de cetățenie română

Duplicatul certificatului de cetăţenie română se eliberează la cererea persoanei îndreptăţite de către misiunea diplomatică sau oficiul consular la care solicitantul a depus jurământul de credinţă. Acesta poate fi eliberat și prin împuternicit.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu