Cerere pentru Redobândirea cetățeniei române - pentru persoanele care au pierdut această cetățenie, precum și descendenților acestora până la gradul II inclusiv (conform Art. 10)

Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanelor care au pierdut cetăţenia română, precum şi descendenţilor acestora până la gradul II inclusiv (copii și nepoți). 

Cetăţenia română se va acorda, la cerere, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea domiciliului în străinătate.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu