Cerere pentru Eliberare copie/extras de pe actele aflate in arhiva misiunii diplomatice

Eliberare copie/extras de pe actele aflate în arhivele misiunii.
Solicitaţi serviciu