Cerere pentru Pașaport mortuar

Misiunile diplomatice și oficiile consulare eliberează, la cerere, pașapoarte mortuare pentru autorizarea transportului funerar către România al persoanelor de cetățenie sau de origine română, decedate în străinătate, în vederea înhumării pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, precum și de convențiile internaționale la care România este parte.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare„pentru aducerea în România a persoanelor decedate sunt necesare aprobarea oficiului consular al României din țara respectivă, aprobarea autorităților de sănătate publică din țara respectivă, precum și declarația de primire din partea administrației cimitirului în care are loc înhumarea.“

Pentru punerea în aplicare în mod unitar a reglementărilor legale, transporturile funerare conținând corpurile neînsuflețite ale persoanelor decedate în străinătate, în vederea înhumării acestora pe teritoriul României, se autorizează de către secțiile consulare ale misiunilor diplomatice sau de către oficiile consulare de carieră române din străinătate prin eliberarea unui pașaport mortuar.

NOTĂ

Pentru transportul urnei funerare NU se eliberează paşaport mortuar. Ca documente însoțitoare ale transporturilor urnelor funerare se recomandă deținerea certificatului de deces și a adeverinței de incinerare. 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu