Cerere pentru Testamente

Testamentul autentic este actul notarial încheiat în formă autentică prin care o persoană (testatorul) își exprimă ultima voință în legătură cu patrimoniul său (averea sa) și cu alte aspecte personale, pentru timpul când nu va mai fi în viață. Între altele, autorul testamentului stabilește prin acest act persoanele cărora le lasă moștenire averea sa și modul în care se împarte averea respectivă între moștenitori.

Pe teritoriul României, testamentele se autentifică de către notarii publici, iar în străinătate, de către misiunile diplomatice și oficiile consulare române.

Având în vedere caracterul acestui înscris ca expresie a ultimei voințe a unei persoane, misiunile diplomatice și oficiile consulare române asigură deplina confidențialitate asupra clauzelor testamentului.

Anumite date referitoare la persoana autorului testamentului și la autentificarea înscrisului (fără menționarea clauzelor din conținut) se transmit la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România pentru publicare în Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților.

Solicitaţi serviciu