Cerere pentru Redobândirea cetățeniei române - pentru persoanele care au fost cetățeni români, dar au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III (conform Art.11)

Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanelor care au fost cetățeni români, dar au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenţilor acestora până la gradul III (copii, nepoți, strănepoți). 

Cetăţenia română se va acorda cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în România sau menţinerea domiciliului în străinătate.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu