Cerere pentru Verificarea autenticității permisului de conducere

Persoanele rezidente în străinătate (cetăţeni români sau străini, posesori de permise de conducere româneşti) pot solicita, adresându-se misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României din străinătate, verificarea autenticităţii permiselor de conducere eliberate de autorităţile române competente, în vederea obţinerii unui nou permis de conducere din ţara de reşedinţă.

Cetăţenii români care şi-au stabilit reşedinţa în Statele Membre UE pot solicita preschimbarea permisului de conducere eliberat de autorităţile din ţara în care aceştia sunt înregistraţi ca rezidenţi.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu