Cerere pentru Atribuire CNP

În vederea realizării evidenţei cetăţenilor români, fiecărei persoane fizice i se atribuie, începând de la naştere, un cod numeric personal, denumit în continuare C.N.P., care se înscrie în actele şi certificatele de stare civilă şi se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum şi în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

C.N.P. -urile sunt generate şi administrate prin mijloace informatice de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care emite şi distribuie anual către Serviciile Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Bucureşti şi Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe listele conţinând codurile numerice personale precalculate.

Potrivit instrucţiunilor în materie de stare civilă, misiunile diplomatice/oficiile consulare nu pot elibera certificate de naştere fără atribuirea unui cod numeric personal. În cazul în care atribuirea CNP-ului se solicită în cadrul procedurii de înregistrare/înscriere a certificatului de naştere străin în registrele de stare civilă române la misiunea diplomatică/oficiul consular, acest serviciu nu va fi taxat suplimentar având în vedere că această operațiune este accesorie serviciului de întocmire a actului de naștere.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 135 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 64 /2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. „cetăţenii români aflaţi în străinătate cărora nu le-a fost atribuit C.N.P. la înregistrarea naşterii sau transcrierea/înscrierea certificatului de naştere străin pot depune cererea de atribuire a C.N.P.-ului la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României competentă/competent pentru statul de reşedinţă, care o va înainta spre soluţionare la D.E.P.A.B.D.”


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu