Cerere pentru Eliberare duplicat din arhiva misiunii diplomatice altele decât cele autentice

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu