Cerere pentru Eliberarea certificatului de cetățenie română minorilor (pentru cererile de redobândire depuse ulterior dobândirii cetățeniei române de către părinți)

Copiilor minori care au dobândit cetăţenia română în condiţiile prevăzute de art.9 alin.5, art.10 alin.5 sau art.11 alin.2 li se vor elibera certificate de cetăţenie română de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care domiciliază sau îşi au reşedinţa legală.

Data dobândirii cetăţeniei române este data emiterii ordinului ANC pentru minor. 


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu