Cerere pentru Depunerea jurământului de credință la Consulat

Jurământul de credință față de România se depune în termen de 6 luni de la data comunicării ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de redobândire a cetăţeniei române şi poate fi prelungit o singură dată de şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular competent ÎNAINTE DE ÎNDEPLINIREA TERMENULUI DE 6 LUNI.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu