Cerere pentru Declarații

Declarația este actul notarial prin care o persoană (declarantul) își exprimă voința cu privire la anumite situații ori proceduri legale sau oferă în mod oficial informații despre propria sa situație juridică.

Declarațiile se autentifică notarial în toate cazurile în care legea prevede expres această cerință, precum și în orice alte cazuri în care, în practică, se solicită ca o declarație să prezinte o forță probantă superioară.

În cazul declarațiilor pe propria răspundere (prin care declarantul oferă în mod oficial informații despre propria sa situație juridică), acestea trebuie să cuprindă numai date reale și complete, în caz contrar declarantul riscând declanșarea procedurii de urmărire penală împotriva sa pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu