Cerere pentru Declarații

Declarația este actul notarial prin care o persoană (declarantul) își exprimă voința cu privire la anumite situații ori proceduri legale sau oferă în mod oficial informații despre propria sa situație juridică.

Declarațiile se autentifică notarial în toate cazurile în care legea prevede expres această cerință, precum și în orice alte cazuri în care, în practică, se solicită ca o declarație să prezinte o forță probantă superioară.

În cazul declarațiilor pe propria răspundere (prin care declarantul oferă în mod oficial informații despre propria sa situație juridică), acestea trebuie să cuprindă numai date reale și complete, în caz contrar declarantul riscând declanșarea procedurii de urmărire penală împotriva sa pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.

Călătoria minorilor în străinătate

Cetățenii români minori pot călători în străinătate (ieși din România) în baza documentului de călătorie valabil (pașaport sau carte de identitate) numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentantului legal. Minorilor însoțiți numai de unul dintre părinți sau de o terță persoană (alta decât părinții sau reprezentantul legal) li se permite ieșirea din România dacă însoțitorul prezintă declarația de acord a celuilalt părinte sau a ambilor părinți, după caz. 

Declarația poate fi autentificată la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. Pentru a vă programa în vederea autentificării declarației, accesați secțiunea Acte notariale și selectați serviciul consular Declarații. După ce solicitați serviciul consular, selectați Declarație consimțământ ieșire din țară minor/i (din ecranul Completați detalii cerere). 

Dacă minorul, cetățean român, are domiciliul sau reședința în străinătate, i se permite ieșirea din România fără prezentarea unei declarații din care să rezulte acordul părintelui/părinților/reprezentantului legal, dacă însoțitorul prezintă la controlul de frontieră documente care atestă că minorul se deplasează în statul de domiciliu/reședință. 

Detalii găsiți la adresa: Poliția de Frontieră.

Cetăţenii români minori care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători în străinătate neînsoţiţi de o persoană fizică majoră, cu obligația prezentării acordului părinţilor ori al reprezentanţilor legali. Dacă minorul care a împlinit 16 ani are domiciliul sau reședința în țara de destinație, poate călători fără acordul părinților ori al reprezentanților legali spre destinația respectivă. Detalii găsiți aici: Poliția de Frontieră

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu