Cerere pentru Legalizarea semnăturii unui traducător autorizat de Ministerul Justiției român

Prin această procedură pot fi legalizate semnăturile interpreților și traducătorilor autorizați de Ministerul Justiției român de pe traducerile unor înscrisuri.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu