Cerere pentru Procuri

Procura este actul notarial prin care o persoană (mandantul) împuternicește o altă persoană (mandatarul) să îndeplinească în numele său anumite formalități sau să o reprezinte în cadrul anumitor proceduri legale/ judiciare, respectiv să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele său.

Obiectul procurii trebuie să fie determinat, posibil și licit.

Procura încetează în termenul prevăzut de părți. Dacă părțile nu au prevăzut un termen, procura încetează în 3 ani de la autentificare. De asemenea, mandantul poate revoca oricând procura.

NOTE:

1. Nu pot fi autentificate procuri pentru transcrierea certificatelor de stare civilă străine în cazul persoanelor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 81, 10 sau 11 din Legea nr.21/1991. Astfel de cereri de transcriere se depun doar personal, de către titulari (conform art. 41 alin. (7) lit.c) pct. (10) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă).

2. Călătoria minorilor în străinătate

Cetățenii români minori pot călători în străinătate (ieși din România) numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentantului legal. Minorilor însoțiți numai de unul dintre părinți sau de o terță persoană (alta decât părinții sau reprezentantul legal) li se permite ieșirea duin România dacă însoțitorul prezintă declarația de acord a celuilalt părinte sau a ambilor părinți, după caz. Detalii găsiți la adresa: www.politiadefrontiera.ro.

Declarația poate fi autentificată la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. Pentru a vă programa în vederea autentificării declarației, accesați secțiunea Acte notariale și selectați serviciul consular Declarații. După ce solicitați serviciul consular, selectați Declarație consimțământ ieșire din țară minor/i (din ecranul Completați detalii cerere). 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu