Cerere pentru Procuri

Procura este actul notarial prin care o persoană (mandantul) împuternicește o altă persoană (mandatarul) să îndeplinească în numele său anumite formalități sau să o reprezinte în cadrul anumitor proceduri legale/ judiciare, respectiv să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele său.

Obiectul procurii trebuie să fie determinat, posibil și licit.

Procura încetează în termenul prevăzut de părți. Dacă părțile nu au prevăzut un termen, procura încetează în 3 ani de la autentificare. De asemenea, mandantul poate revoca oricând procura.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu