Cerere pentru Alte acte notariale

Misiunile diplomatice și oficiile consulare române din străinătate pot efectua, la cerere, serviciile notariale prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, în conformitate legea română și a înțelegerilor internaționale la care România este parte, precum și potrivit uzanțelor internaționale.

Actele notariale întocmite de consulatele române pot fi utilizate de către solicitanți direct în fața autorităților publice sau a altor instituții din România.

Dacă cetățenii români intenționează să prezinte unor autorități străine acte notariale eliberate de către consulatele române, în măsura în care legislația străină aplicabilă nu se opune, pot fi necesare în prealabil, după caz, îndeplinirea pe plan local a formalităților de supralegalizare a semnăturii și sigiliului consulatului român emitent, precum și traducerea documentelor respective.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu