Cerere pentru Înscriere de mențiuni privind modificările intervenite în statutul civil în străinătate

Cererea pentru înscrierea menţiunii se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială direct la primăria care are în păstrare actul de stare civilă. În situaţia în care procura este autentificată la un notar public străin va trebui să aibă aplicată apostila conform Convenţiei privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată  la Haga la 05.10.1961  sau să fie supralegalizată, după caz.

La misiunile diplomatice/oficiile consulare nu se pot înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români. 

La misiunile diplomatice/oficiile consulare pot fi preluate numai documentele prevăzute de lege în vederea înscrierii menţiunilor, care se transmit prin intermediul curierului diplomatic, autorităţilor competente din România.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu