Cerere pentru Alte certificări

Misiunile diplomatice și oficiile consulare române din străinătate pot efectua, la cerere, și alte certificări notariale, utile în special în cadrul anumitor proceduri judiciare sau administrative.

Cu titlu exemplificativ, pot fi menționate următoarele certificări notariale prevăzute de lege: certificarea rezultatelor tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, licitaţiilor şi/sau etapelor procedurale ale licitaţiilor, certificarea proceselor-verbale şi a hotărârilor organelor colegiale ale oricăror forme asociative, certificarea site-urilor, a programelor informatice și a produselor, certificarea altor fapte, dacă nu sunt date prin lege în competența exclusivă a altor instituții.

Certificările notariale efectuate de misiuniile diplomatice/oficiilei consulare române pot fi utilizate de către solicitanți direct în fața autorităților publice sau a altor instituții din România.

Dacă cetățenii români intenționează să prezinte unor autorități străine certificări notariale efectuate de către misiunile diplomatice/oficiile consulare române, în măsura în care legislația străină aplicabilă nu se opune, pot fi necesare în prealabil, după caz, îndeplinirea pe plan local a formalităților de supralegalizare a semnăturii și sigiliului consulatului român emitent, precum și traducerea documentelor respective.


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu