Cerere pentru Eliberarea duplicatelor actelor autentice la o dată ulterioară autentificării acestora

Misiunile diplomatice și oficiile consulare române din străinătate păstrează în arhiva proprie originalul și câte un duplicat al înscrisurilor notariale pe care le-au autentificat.

În caz de necesitate, părțile pot solicita eliberarea unor duplicate ale acestor acte notariale și la o dată ulterioară datei autentificării.

Duplicatele astfel eliberate se bucură de aceeași forță probantă ca și originalul sau duplicatele înmânate la data autentificării.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu