Cerere pentru Renunțare la cetățenia română

Pentru motive temeinice, se poate aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani, nu este învinuită sau inculpată într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă penală, nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară sau, dacă are astfel de debite, le achită sau prezintă garanţii corespunzătoare pentru achitarea lor. 

De asemenea, persoana în cauză trebuie să fi dobândit sau a solicitat şi are asigurarea că va dobândi o altă cetăţenie (art.27 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991).


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu