Cerere pentru Documente solicitate de autorităţile locale

Misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României pot elibera, la cerere, atestate/adeverințe/certificări în limba oficială a statului de reşedinţă, documente care ar urma să fie folosite în fața autorităților locale din statul respectiv. 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu