Informații privind importanța înregistrării la consulat

Detalii

În cazul stabilirii reședinței sau domiciliului în străinătate, cetățenii români au obligația de a se înregistra la cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe recomandă și cetăţenilor români care călătoresc în străinătate doar pentru o ședere de scurtă durată, fără a-și stabili reședința sau domiciliul în altă țară, să îşi înregistreze prezența, în mod voluntar, la cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României, pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă. În acest caz, înregistrarea nu reprezintă o obligație legală, ci un instrument util, care poate facilita acordarea de asistență și protecție consulară în situații deosebite (precum conflictele militare, atentatele teroriste, calamitățile naturale și alte dezastre care impun, după caz, evacuarea din zonele afectate și repatrierea în regim de urgență a cetățenilor români).

În toate situațiile, înregistrarea cetățenilor români la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate se operează în baza acordului persoanei.

Datele cu caracter personal colectate prin această procedură de înregistrare sunt prelucrate în strictă conformitate cu prevederile RGPD, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru efectuarea formalităților de înregistrare a cetățenilor români la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate nu se percep taxe consulare.