Cerere pentru Înregistrarea (oficierea) căsătoriei la misiunea diplomatică/ oficiul consular

 Căsătoria care se încheie la misiunea diplomatică/oficiul consular este supusă formalităţilor prevăzute de legea română.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu