Cerere pentru Înregistrare deces

Misiunile diplomatice/oficiile consulare înregistrează numai decesul cetăţenilor români.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu