Cerere pentru Dobândirea cetățeniei române pentru minori (dacă părintele a obținut cetățenia română cf art.8 indice 1)

În conformitate cu prevederile art.9 alin. 5 al Legii cetăţeniei române nr.21/1991, în condiţiile în care minorul nu a dobândit cetăţenia română împreună cu părintele/părinţii şi, până la data de 25.09.2017, nu s-au întreprins niciun fel de demersuri având ca obiect înscrierea/transcrierea certificatelor de satre civilă ale minorilor sau, după caz, înscrierea de menţiuni, părinţii sau, după caz, părintele care a obţinut cetăţenia română în conformitate cu art.8 indice 1 poate depune o cerere separată de dobândire a cetăţeniei române de către minor, ulterior dobândirii cetăţeniei române de către acesta.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu