Cerere pentru Legalizare de copii de pe înscrisuri

Misiunile diplomatice și oficiile consulare române din străinătate pot legaliza, la cerere, copii de pe înscrisurile prezentate de către solicitanți sau, după caz, de pe documentele aflate în arhiva consulară.

Se eliberează copii legalizate numai de pe înscrisurile originale prezentate de părți, astfel cum au fost emise, în starea lor inițială, după confruntarea copiei cu originalul.

Se pot legaliza copii atât de pe un înscris în întregime, cât şi de pe părţi determinate ale acestuia, cu condiţia să nu se denatureze înţelesul integral al înscrisului.

Copiile legalizate pot fi utilizate de către solicitanți în fața autorităților publice sau a altor instituții din România, în cadrul procedurilor pentru care se admite prezentarea înscrisurilor în copie legalizată.

Dacă se intenționează folosirea la autoritățile străine a unor copii legalizate de către consulatele române, este necesară traducerea acestora în limba statului de reședință și, după caz, îndeplinirea formalităților de supralegalizare a semnăturii și sigiliilor consulatelor române aplicate pe copiile legalizate.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu