Cerere pentru Supralegalizarea de către consulat a sigiliilor şi semnăturilor de pe acte oficiale

Prin acest serviciu consular este certificat sigiliul și semnătura Ministerului Afacerilor Externe aplicate pe un act original eliberat de autoritățile române care urmează a fi folosite în străinătate, sau a sigiliului și semnăturii de pe un act oficial străin pe care urmează să îl folosiți în România.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu