Cerere pentru Dobândirea cetățeniei române pentru minori (dacă părintele a obținut cetățenia română cf art.11)

În conformitate cu prevederile art.11 alin. 2 al Legii cetăţeniei române nr.21/1991, în condiţiile în care minorul nu a dobândit cetăţenia română împreună cu părintele/părinţii şi, până la data de 25.09.2017, nu s-au întreprins niciun fel de demersuri având ca obiect înscrierea/transcrierea certificatelor de stare civilă ale minorilor sau, după caz, înscrierea de menţiuni, părinţii sau, după caz, părintele care a obţinut cetăţenia română în conformitate cu art.11 poate depune o cerere separată de dobândire a cetăţeniei române de către minor, ulterior dobândirii cetăţeniei române de către acesta.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu