Cerere pentru Înregistrare naștere

Cetăţenii români se pot adresa misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare pentru înregistrarea în registrele de stare civilă româneşti şi eliberarea certificatului de naştere pentru copilul născut pe teritoriul unui stat străin, dacă naşterea nu a fost înregistrată la autorităţile locale ale statului de reşedinţă.

În cazul în care nașterea a fost înregistrată la autoritățile locale, se va solicita transcrierea certificatului de naştere străin în registrele de stare civilă române.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu