Cerere pentru Dare de dată certă

Misiunile diplomatice și oficiile consulare române din străinătate pot îndeplini procedura notarială de dare certă înscrisurilor, la cererea părților interesate.

Sunt supuse acestei proceduri doar înscrisurile sub semnătură privată, întrucât actele autentificate sau legalizate se bucură, prin însăşi modalitatea de redactare, de certitudinea datei la care au fost întocmite.

Prin procedura de dare de dată certă se fixează momentul (data exactă) în raport cu care existenţa  înscrisului devine certă, incontestabilă față de orice persoană. Prin procedura de dare de dată certă înscrisurilor se fixează momentul de la care existenţa unui înscris sub semnătură privată nu mai poate fi contestată de către terţi. Data certă este data calendaristică ce se consideră a fi, în raport cu terţii, data elaborării acelui înscris.

Conținutul înscrisului trebuie să nu fie contrar legii și bunelor moravuri.

Actele notariale efectuate de misiunile diplomatice/oficiile consulare române pot fi utilizate de către solicitanți direct în fața autorităților publice sau a altor instituții din România.

Dacă cetățenii români intenționează să prezinte unor autorități străine acte notariale întocmite de către consulatele române, în măsura în care legislația străină aplicabilă nu se opune, pot fi necesare în prealabil, după caz, îndeplinirea pe plan local a formalităților de supralegalizare a semnăturii și sigiliului consulatului român emitent, precum și traducerea documentelor respective.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu