Cerere pentru Adeverinţă de stare civilă (anexa nr.9 la Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă HG 64/2011)

În conformitate cu prevederile art. 10 litera d) Metodologia din 21 ianuarie 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă: “ofiţerii de stare civilă pot elibera, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, potrivit modelului prezentat în anexa 9; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă”.

În unele state, actele oficiale emise de autorităţile române sunt recunoscute numai dacă poartă însemnele unei legalizări sau supralegalizări oficiale. 

În ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, actele oficiale emise de autorităţile române sunt recunoscute dacă poartă apostila. 

În statele cu care România a încheiat acorduri de recunoaştere a actelor oficiale, acestea sunt recunoscute direct, fără nicio altă formalitate. 

Lista statelor semnatare cu care România a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă: Albania, Austria, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, R.P.D. Coreea, Cuba, Franţa, Republica Macedonia, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Polonia, Federaţia Rusă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria, Belgia (în practică se solicită apostilarea documentelor), R.P.Chineză (în practică se solicită supralegalizarea documentelor). 

De asemenea, apostila nu se eliberează pentru certificatele de stare civilă, precum şi oricare alte documente întocmite de către agenţii diplomatici şi consulari ai României, conform Legii nr. 114/2011 pentru ratificarea Convenţiei europene privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra, la 7 iunie 1968, care, la art.3 stabileşte că “părţile contractante exceptează de la cerinţa legalizării documentele care fac obiectul prezentei convenţii”. 

Lista statelor care au ratificat Convenţia europeană privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 : Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Elveţia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia şi Turcia. 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu