Cerere pentru Cazier judiciar

Soluţionarea cererilor de procurare a certificatelor de cazier judiciar se face de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.

Cererile de adeverinţe de cazier judiciar se soluţionează de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date ale Poliţiei Române.

Certificatele de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile, după care se transmit la misiunea diplomatică sau oficiul consular la care a fost depusă cererea, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

Adeverinţele de cazier judiciar se eliberează de către misiunea diplomatică sau oficiul consular în termen de 10 zile de la data solicitării.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate. 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu