Cerere pentru Înregistrarea (oficierea) căsătoriei la misiunea diplomatică/ oficiul consular

Șefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României încheie căsătorii între cetăţeni români sau între cetăţeni români şi cetăţeni străini, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi şi dacă cel puţin unul dintre viitorii soţi, cetăţean român, are domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia consulară a misiunii diplomatice ori a oficiului consular. 

Căsătoria se poate încheia la misiunea diplomatică /oficiul consular numai dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani şi dacă niciunul nu deţine şi cetăţenia statului în care misiunea diplomatic/oficiul consular este acreditată/ă. 

Căsătoria se încheie începând cu a 11-a zi de la depunerea declaraţiei de căsătorie, dar nu mai târziu de a 30-a zi. 


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu