Cerere pentru Încheiere de rectificare

  • act de identitate valabil, în original;
  • actul notarial care urmează să fie rectificat;
  • alte acte (după caz).

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu