Cerere pentru Încheiere de rectificare

Îndreptarea erorilor şi completarea omisiunilor se face numai dacă acestea rezultă din lucrările actului, precum şi din registrele sau alte evidențe ale misiunii diplomatice/oficiului consular. 

Erorile materiale sau omisiunile vădite pot privi numele și calitatea părților, erori de calcul, precum și orice alte asemenea erori materiale cuprinse în actele notariale, care nu privesc aspecte ce pot afecta natura, obiectul actului sau conținutul raporturilor juridice dintre părți.
Nu se pot îndrepta prin această procedură erorile de raționament juridic și nici alte erori sau omisiuni care nu pot fi calificate drept omisiuni sau erori materiale, acestea putând fi remediate doar cu acordul părților și doar prin întocmirea unui alt înscris. 

La cerere, îndreptarea erorilor materiale și completarea omisiunilor vădite se fac numai după prezentarea de către părți a exemplarelor originale sau, după caz, a duplicatelor actului, deținute de acestea.

Nu se pot întocmi încheieri de rectificare ale unor acte autentificate de notarii publici din țară sau de o altă misiune diplomatică/oficiu consular.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu