Cerere pentru Încheiere de rectificare

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest serviciu se prestează cu titlu gratuit. 

În cazul în care încheierea de rectificare este instrumentată în lună calendaristică diferită față de cea în care a fost instrumentat actul inițial, se va percepe taxa de 3 euro sau echivalentul în moneda locală ca și la prima înregistrare în registrele naționale notariale.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu