Cerere pentru Verificarea în registrele notariale CNARNN

  • Act de identitate valabil, în original.
  • Documentul a cărui verificare se solicită

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu