Cerere pentru Verificarea în registrele notariale CNARNN

Este necesară dovedirea interesului pentru efectuarea verificărilor.

Atât timp cât nu se face dovada decesului unei persoane, verificarea unui testament se poate face doar la solicitarea titularului.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu